Jak se píše norskyNa mezinárodní laborce je velmi poučné setkávání s lidmi pocházejícími z různých koutů světa (no dobře, většinou Evropy) a dozvíte se od nich spoustu zajímavostí z jejich prostředí. Nedávno povídala Linda, původem z Norska, že u nich existují dvě psané formy téhož mluveného jazyka. Rozhodla jsem se na to podívat poněkud blíže.

modře nynorsk, červeně bokmål, šedě neutrální
Skandinávské jazyky, kromě finštiny, patří do skupiny jazyků germánských a tvoří vcelku plynulý přechod, ve kterém si vedle sebe ležící jazyky navzájem rozumí. Podobně jako čeština a slovenština, základ je podobný a diametrálněji se liší jen některá slova. Od východu na západ jsou to dánština, švédština a norština. Ovšem u norského jazyka se ještě odlišují dvě rozdílné psané formy – bokmål a nová norština (Nynorsk, New Norwegian). Nynorsk je nejmenším psaným skandinávským jazykem, používá jej asi 12% norské populace (ve 27% norských okresech) zejména na západě země.

Norské okresy se dělí na ty, které oficiálně používají nynorsk (26%) nebo bokmål (36%), nebo zůstávají oficiálně neutrální (36%), ovšem prakticky jedna psaná forma převažuje, většinou bokmål. Ve školách se mateřský jazyk učí rozdělený do dvou předmětů. Jako hlavní si žák zvolí psanou variantu, kterou preferuje, ovšem musí se naučit i tu druhou. Taktéž některé písemné zkoušky z norštiny jsou skládané ve dvou verzích – hlavní a vedlejší. 

Zatímco nynorsk pracuje se třemi rody podstatných jmen. Bokmål měl původně rody pouze dva -podobně jako dánský jazyk – neutrum a společný rod. Společný rod v dánštině si zachoval původně ženské skloňování, v norštině mužské. Ve 20. Století ovšem proběhlo Norwegianization (nejsem si jistá, jak to přeložit, možná ponorstění, možná norské národní obrození), které se pokusilo změnit dvourodový systém na trojrodový. Proces se ale zcela nezdařil, takže v bokmålu je možné skloňovat ženská podstatná jména i mužským způsobem, záleží na kontextu; v nynorsk jsou rody striktně oddělené. 

A jako všude na světě vede globalizace k uniformitě, i v případě norských jazyků se objevují snahy o sjednocení psané formy norštiny a vytlačení nynorsk z pozice oficiálního jazyka. Některé jsou dokonce hnací silou předvolebních kampaní. Ovšem i tehle jazyk má mnoho přesvědčených uživatelů a jeho vymýcení se hned nedočkáme.

(obrázek wikipedia.org)

Komentáře

Oblíbené příspěvky